Stadion OSiR w Szczecinku - czy wybuchnie skandal ?
Budka spikera zawodów
"sławojką" zwana ...
na stadionie obecnego Powiatowego Ośrodka Sportu
Opisywana przeze mnie w związku z opublikowaniem artykułu o niewłaściwym zaprojektowaniu i przebudowaniu stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji tzw. "sławojka" będąca budka (kabiną) dla spikera zawodów na tzw. stadionie "Lechii" została rozebrana latem tego roku.

Służyła sportowi, dziennikarzom oraz spikerom wiele dziesiątków lat, wiele razy była modernizowana.
Nie jeden raz pisano czy mówiono o naszej "sławojce" ! Była głucha (...nie słyszę w spikerce, nie słyszę !), bywała ślepa (.... nie widzęęęęę!), odporna na słotę, słońce i wiatr !

Mieliśmy gęboka nadzieję, że los jej oszczędzi roli prawdziwej "sławojki" *) !!!!

Niech te dwie niżej prezentowane fotografie będą o niej wspomnieniem..


*) - "sławojka" od Felicjana Sławoj-Składkowskiego, piłsudczyka, lekarza z zawodu. To za jego rządów wprowadzono rygorystyczne na wzór pruskich przepisy sanitarne dot. ubikacji oraz ich kontroli przez granatową policję - zwłaszcza na wsi!! Stąd nazwa !
"Sławojka" czyli budka (kabina) spikera zawodów na d. stadionie "Lechii" w Szczecinku.

Zetknij wskaźnik myszy z fotografią - zobaczysz drugą !
Fotografię wykonano 8 kwietnia 2004 roku.

Redakcja
Data publikacji 31 stycznia 2005 r..