Najlepsze miejsca dla widzów są od strony zachodniej