src="/Szczecinek/mm_menu.js">
Komentarze
Październik 2002
Kliknij ! Hasło młodego pokolenia - warto przeczytać w powiększeniu ! Napis graffiti na ogrodzeniu przyszłej komendy powiatowej Policji w Szczecinku.
Co widzimy ?
W Szczecinku przed wyborami odczuwa się wcale nie radość, ale coś, co można określić obawą czy dojdzie do oczekiwanych, spodziewanych zmian.

Ta obawa wynika z braku świadomości wspólnego działania w dniu wyborów. Ludziom brakuje poczucia, że są w jakiejś dużej wspólnocie; czegoś takiego, że zerknie się w bok i zobaczy się morze ludzkich głów i twarzy, podobnie czujących i myślących.

To odczucie dobrze znają "macherzy od losów" na skalę partyjną, krajową.
Obawa, o której piszemy, wynika z tego co widzimy wokół nas, z tego co słyszymy...

A co widzimy ? Zobaczmy !
Redakcja

W
Y
E
D
U
K
O
W
A
N
I

Kto ? Oczywiście bezrobotni ! Z każdym rokiem zwiększa się procentowy wskażnik bezrobotnych ze średnim i wyższym wykształceniem. Można rzec, że sytuacja jest nonsensowna.

To nie wszystko ! Sytuacja powoduje określone, negatywne skutki w naszym biednym regionie.

My (rodzice) kształcimy nasze dzieci z coraz skromniejszych środków własnych z materialną pomocą samorządów (miasta i powiatu) po to w efekcie, by nasze dzieci z braku perspektyw pozostawały (w związku z możliwością zatrudnienia) poza naszym regionem.

Czy w związku z tym władze państwowe nie powinny rekompensować samorządom terenowym części poniesionych na kształcenie wydatków ?
Redakcja
Jeśli chcesz przypomnieć sobie poprzednie "Komentarze" -

kliknij na migający obok numer "Komentarzy" naszej Gazety !