src="/Szczecinek/mm_menu.js">
Komentarze
Wrzesień 2002
Szczecinecki zamek we wrześniu 2002 r.

Tym razem musimy skomentować fakt niebywały !

W Szczecinku pojawił się poseł, i to poseł Rzeczpospolitej Polskiej . Tak zdaniem Redakcji należy wnioskować z umieszczonej przed szczecineckim zamkiem tabliczki.
Redakcja jest zdania, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało zdezinformowane żartami szczecineckiego niby-monarchisty.
A przy okazji poruszamy ważki problem społeczny i polityczny.
No i wiemy jak najlepiej społeczeństwu może służyć szczecinecki zamek !
Redakcja

Posła do Sejmu RP - Andrzeja LEPPERA przepraszamy za nie najlepszą jakość prezentowanych fotografii, skutkiem czego mogła ucierpieć uroda posła Ziem Koszalińskiei i Szczecineckiej.
Niestety, część winy ponosi Pan Poseł jako że nie zadbał o rozpowszechnienie swego wizerunku
.
Kancelarie Sejmu RP i Senatu RP prosimy o nawiązanie współpracy w celu ustalenia kto diabeł, a komu dopłacić do świeczki.
Serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy dostarczyli nam materiału ilustracyjnego, a przede wszystkim nieznanemu koledze z witryny http://republika.pl/stsiek1
Jeśli chcesz przypomnieć sobie poprzednie "Komentarze" -

kliknij na migający obok numer "Komentarzy" naszej Gazety !