Kim jest CZŁOWIEK "ZET" ??
Człowiek ZET jest jednym z nas. Człowiek ZET żyje za kilka "zet" czyli złotych (PLN) dziennie.
Człowiek ZET ma niewiele wspólnego z Radiem ZET.
Jakie są rzeczywiste cechy Człowieka ZET ?


Ustaliliśmy, że :
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku przyniosło Człowiekowi ZET więcej nadziei niźli korzyści. Na Pomorzu Zachodnim, w dawnym koszalińskim, gdzie jest bardzo wysokie bezrobocie jest to bez trudu zauważalne.
Kobiety ZET decydują się zajść w ciążę i urodzić dziecko w sytuacji, gdy pozostają bez pracy, bez perspektywy pracy oraz bez środków utrzymania - zasiłek z tego powodu musi wówczas wystarczyć na matkę i dziecko.
Człowiek ZET jest mniej wrażliwy na inflację niż osoby z pękatym kontem w banku;
Człowiek ZET jest "przywiązany" w sposób bez mała feudalny do swojego miejsca zamieszkania z powodu braku środków na wyjazd w poszukiwaniu pracy;
Człowiek ZET jest albo bezrobotnym, albo nisko opłacanym pracownikiem z liczną rodziną;
Żaden urzędnik czy funkcjonariusz państwowy nie powinien mieć prawa zadania Człowiekowi ZET pytania, z czego się utrzymuje, skoro nie obywatel (Człowiek ZET) jest podmiotem pomocy społecznej lecz rodzina, a organizacja państwowa (państwo) nie jest zainteresowane bytem materialnym Człowieka ZET.
Człowiek ZET znosi uciążliwości swego złego bytu materialnego w upokorzeniu, starając się o dyskrecję, zwłaszcza iż jest częściej niż inne grupy społeczne prześladowany fononowo właśnie z przyczyny ubóstwa.
Trwa ustalanie cech Człowieka ZET. Na razie cechy te są nieuporządkowane, nieopisane. Będziemy czynili to (porządkowanie, opisywanie) niezwłocznie po uzyskaniu i zweryfikowaniu informacji.

Piszcie do nas ! Rozmawiajcie z nami !

Aktualizowano dn.:
12 lutego 2005 r.