AKTUALNOŚCI
Październik
2002
Atmosfera wyborcza Szczecinka - plakaty w "blaszaku"

Aktualnie mamy w Szczecinku (mieście i powiecie)
:
Nie mogliśmy zacząć inaczej ! To chyba zrozumiałe ! A więc - wszystko to, co mieliśmy i co zostało wymienione poniżej (można sprawdzić !), wpisane przy kolejnych numerach Gazety - mamy !
Ponadto mamy także :
remanent dokonań burmistrza Szczecinka - Mariana Tomasza Golińskiego, w związku z kończącą się kolejną kadencją - miejmy nadzieję - ostatnią.
Większość negatywnych dokonań Golińskiego i jego ekipy została udokumentowana, opisana i przedstawiona przez naszą Redakcję. Klikając na zamieszczone odsyłacze można zapoznać się ze sprawą.

przebudował stadion OSiR w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi kosztem wielu milionów złotych, trafiając do podręczników architektury jako przykład nonsensu architektoniczno - budowlanego.
niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i obowiązującym prawem przebudował nonsensownie i kosztownie ulicę Kołobrzeską do ulicy Budowlanych powodując straty w wysokości około 440.000 zł w majątku miasta
nie dbał o najwartościowsze zabytki miasta
doprowadził do sprzedaży budynku muzealnego b.Muzeum Wojska Polskiego by następnie podjąć decyzje związane z wydatkowaniem setek tysięcy złotych na adaptację b.budynku szkolnego na budynek muzealny. Straty jakie te decyzje spowodowały w majątku miasta - ok. 400 - 500.000 zł.
przez niewłaściwe sfinalizowanie sprawy kupna - sprzedaży wspomnianego wyżej budynku b. muzeum Wojska Polskiego spowodował zniszczenie jednego z nielicznych śladów oczywistej polskości w postaci elewacji budynku (jesteśmy tu, w Szczecinku już 57 lat !).
zafundował miastu kosztowne latarnie (droższe niż żeliwne) na ul. Bohaterów Warszawy, które już po roku poczęły się rozpadać, gdyż wykonano je z nietrwałych tworzyw udających żeliwo.
nieprzemyślanymi decyzjami oraz brakiem innych spowodował zdegradowanie Parku Miejskiego do roli niemalże ruchliwej ulicy.
żle zarządzał podległymi przedsiębiorstwami komunalnymi, zwłaszcza administrującymi budynkami mieszkalnymi doprowadzając niektóre z nich do stanu ruiny brakiem remontów.
źle zarządzał miastem nie wykonując ustawowych obowiązków burmistrza w zakresie ustalania nazewnictwa ulic.
nie dbał o rozwój miasta i doprowadził swoją polityką do tego, że z miasta wyemigrowało kilka tysięcy osób, w większości z wyższym i średnim wykształceniem, a od 1995 r. liczba mieszkańców Szczecinka spadła z 42 246 osób do 40.966 osób (w dn. 23.09.2002 r), co oznacza przy dodatnim przyroście naturalnym oraz migracji do Szczecinka, że nasze miasto opuściło około 2.500 osób, w większości rdzennych mieszkańców Szczecinka.
wybudował chyba najdroższą w Polsce krytą pływalnię miejską za 16 mln zł, zresztą niezgodną z normami dot. uprawiania sportów pływackich. Tej sprawy nasza Redakcja nie śledziła, koncentrując się na możliwości porównania kosztów podobnej inwestycji na terenie zagrożonym tektonicznie (wyższe koszty budowy) w USA. Na razie brak możliwości porównania - wspomnieliśmy o tym żartobliwie w pierwszym numerze "Aktualności" (niżej).
źle zarządzał powierzonym mu urzędem i związanym z urzędem zespołem ludzkim skutkiem czego dochodziło do łamania prawa (patrz kpa). Odczuł to osobiście jeden z członków naszej Redakcji - Marek W. Piłat, który złożył tzw. "Projekt HYDRO-AVIA-XXX" będący wnioskiem w formie książkowej. Urząd nie podjął jakichkolwiek działań, nie skierował do wnioskodawcy jakiejkolwiek korespondencji od przeszło roku, za to wyposażył się w certyfikat za BUDOWĘ KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI INTERESANTA W URZĘDZIE MIEJSKIM W SZCZECINKU!

Goliński i jego ekipa mają na sumieniu również niewymierne grzechy, trudne do udokumentowania i udowodnienia jak chociażby stworzenie w mieście atmosfery potępienia wszelkiej krytyki, atmosfery sukcesu bez podstaw.
Sam Goliński jest również niewątpliwie odpowiedzialny za to, że jako poseł do Sejmu RP mając świadomość iż w mieście dochodzi do prześladowań obywateli (również z użyciem metod fononowych) nie podjął skutecznych działań w celu uznania tej katastrofy ekologicznej za zagrożenie prawa, praw człowieka itd.


Ponadto burmistrz Goliński dokonał paru pozytywnych działań. Przecież musiał coś robić przez tyle lat ! Z nudów !
Poza tym o swoich i ekipy dokonaniach pisze i burmistrz i jego apologeci bez ograniczenia od wielu lat. Z tego powodu zamieszczamy poniżej symboliczną tabelkę pozytywnych dokonań burmistrza.
Szanowni Internauci ! Przecież możecie ją powiększyć, zanieść do burmistrza lub Urzędu Miasta - niech wypełnią !


kampanię przedwyborczą do władz terenowych, tzn. wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych.
Mieliśmy w tym numerze podsumować bez mała wszystkich kandydatów przynajmniej do urzędu burmistrza, ale ukazujemy się zbyt późno i obawa o naruszenie prawa o ciszy przedwyborczej zmusza nas do rezygnacji. Niemniej - ponieważ Internet ma swoje niewątpliwe przewagi nad innymi mediami - zapraszamy do przejrzenia naszych stron, poczynając od tytułowej numeru 1 naszej Gazety.
błąd w informacji dotyczącej ilości biur poselskich i senatorskichw Szczecinku. W naszym czwartm numerze, w dziale "Komentarze" zamieściliśmy informację związaną z Andrzejem Lepperem, podając, że w Szczecinku funkcjonują dwa biura poselskie (posłowie z Samoobrony) oraz dwa biura senatorskie. Umknął nam fakt, że w Szczecinku istnieje również biuro poselskie posła na Sejm RP - Wojtalika (co zresztą podaliśmy w numerze 5).
Tak więc aktualnie w Szczecinku (mieście i powiecie) mamy trzy biura poselskie oraz dwa biura senatorskie.
liczne ciekawostki z przeszłości miasta, do obejrzenia których zapraszamy. Można obejrzeć dwa chyba najstarsze pokwitowania nadania przesyłki pocztowej z 1871 i 1875 roku z poczty w Szczecinku (Neustettin) oraz plany architektoniczne z roku 1890 związane z powszechnie znanym budynkiem przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Aktualnie mamy w Szczecinku (mieście i powiecie) :

Zaczynamy jak zwykle ! A więc - wszystko to, co mieliśmy i co zostało wymienione poniżej (można sprawdzić !), wpisane przy kolejnych numerach Gazety - mamy !
Ponadto mamy także :
kampanię przedwyborczą do władz terenowych, tzn. wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych.
Z tego powodu mamy galimatias niebywałych rozmiarów, gdyż podobnie jak pozostali obywatele nie możemy zorientować się co do kandydatów. Ponieważ przez kilka ostatnich miesięcy eksponowaliśmy niektórych miejscowych polityków, a właściwie ich dokonania. Obawiając się najgorszego, czyli pozostania tego co jest - postanowiliśmy wydać tuż przed wyborami, tj. w dniach 23-24 października br. dodatkowy, szósty numer.Podsumujemy w nim wieloletnią działalność niektórych kandydatów.
Przy okazji zmienimy to, co jest ganione, a mianowicie zwyczaj podsumowywania miesiąca pod koniec miesiąca. W sumie - nic się nie zmieni, tyle, że stosownie do oczekiwań Internautów będziemy podsumowywali miesiąc poprzedni w następnym. Walczyć z wieloletnimi nawykami i upodobaniami Internautów nie zamierzamy ! Klient (wybaczcie Internauci) ma rację !
za sobą, gdyż było to w niedzielę, 22-go września, premierę utworu pt. "Missa Nostra" szczecinecczanki Anny Dorynek na chór, orkiestrę oraz głosy solowe. W ten sposób studentka katowickiej Akademii Muzycznej publicznie chwaląc boga, być może nieświadomie zadbała o swoje sprawy doczesne. Nie wątpimy, że to duże, jak na Szczecinek wydarzenie muzyczne zaowocuje kandydaturą Anny Dorynek do stypendium władz miejskich dla kompozytora "Szczecineckiej Symfonii", o czym piszemy od dawna w tej witrynie. . Mamy co prawda nadzieję, że kandydatów będzie co najmniej dwóch, a może więcej, ale i tak Anna Dorynek na naszej liście jest pierwsza !
O samym wydarzeniu opublikujemy w najbliższym tygodniu relację z fotoreportażem w dziale MUZYKA - Wydarzenia muzyczne.
silne poparcie społeczne, które odczuwają "nasi" na codzień, dosłownie na każdym kroku. Przyczyną jest rozpoczęta przez Redakcję walka o uwolnienie Parku Miejskiego od pojazdów mechanicznych, wytykanie miejscowym publikatorom i ich przedstawicielom nadużywania praw, dążenia do uzyskania przywilejów. Poruszyliśmy ten temat w cyklu foto-kino-reportaży pn. "Raport w sprawie dewastacji Parku Miejskiego w Szczecinku"
miasto i gminę BARWICE powoli dźwigające się z olbrzymiego dołka zgotowanego przez jedynie słuszne, ale minione władze centralnopolskie. Przypominamy, że gmina Barwice przoduje od lat w ogólnopolskim "konkursie" na wskaźniki (stopę) bezrobocia, uważana jest za jedną z najbiedniejszych gmin w Polsce itd. Od niedawna obserwujemy w tej gminie proces polepszania się sytuacji !
Np. barwickie firmy zwiększają zatrudnienie, produkcję. Pogratulować ! Redakcja jest zdania, że jest to w dużej mierze efekt pracy miejscowego pozapartyjnego ugrupowania samorządowego, które od 4 lat sprawuje w Barwicach władzę samorządową.
Nie od dziś wiadomo, że interesy ogólnopolskich partii politycznych często są sprzeczne z interesem gminnym !
A gdyby jeszcze internetowa witryna Barwic była bardziej aktualna - nie musielibyśmy przygotowywać kolejnego foto-kino-reportażu !
brak orientacji o "konkurencyjnej" względem Barwic (w bezrobociu i ubóstwie) gminie Grzmiąca. Wpisaliśmy do planu wizyt. Wójta gminy prosimy nie powiadamiać - redaktorzy naszej Gazety wychowywali się na regułach "Przewodnika turystycznego Michelin", więc żadnych bankietów, orkiestr, bram powitalnych, reflektorów itd. Słowem - żadnych kosztów ! Tzn. koszty są, ale nasze, prywatne, redaktorów ! A redakcja ? Oczywiście - nie zwraca, gdyż nie ma z czego, zresztą to fakt znany nam, redaktorom od początku i na ten układ przystaliśmy !
powstał nowy dział naszej Gazety - CIEKAWOSTKI LOTNICZE. Opowiadamy w nim o związkach miasta i powiatu Szczecinek z lotnictwem. Ponadto trochę informacji ogólnych. Zapraszamy !
do zatwierdzenia - sprawozdanie z pracy policji powiatowej ! Opublikujemy je w numerze 6 naszej Gazety !
odnotowujemy fakt działań zmierzających do zarejestrowania nowej gminy wyznaniowej - Kościoła Prawnosławnego. Wiemy, że bujne jest pomorskozachodnie życie religijne, ale zdumiewa to, że nim jeszcze grupa wyznaniowa została zarejestrowana już toczą się dyskusje na temat budowy kaplicy tego kościoła. Z pogłosek, które do nas dobiegły wynika, że kaplica ma być wzniesiona w Szczecinku z dna jeziora, w ubocznej zatoczce i poświęcona świętemu Antoniemu K. oraz błogosławionemu Henrykowi W. Co najdziwniejsze (dla Redakcji), ale na Pomorzu Zachodnim, a zwłaszcza w Szczecinku nikogo to nie dziwi - obaj patroni, święty i błogosławiony po dziś dzień wśród żyjących. Wprawdzie zdziwieni, ale życzymy owym patronom - świętemu Antoniemu K. oraz błogosławionemu Henrykowi W. co najmniej stu lat życia ! I niech im będzie w aureolach do twarzy !
A poza tym - choć nie jest naszą intencją zanudzać sprawami otrganizacyjnymi i technicznymi Redakcji - uruchomimy w Szczecinku, prawdopodobnie jeszcze w październiku własny serwer. Nasza Gazeta pęcznieje od grafiki i żżerają nas podnoszące się koszty eksploatacji, utrzymania witryny. Własny serwer powinien przyspieszyć dostęp do witryny oraz ograniczyć ponoszone koszty.
Pisaliśmy w poprzednim, czwartym numerze :

Aktualnie mamy w Szczecinku (mieście i powiecie) :
Zaczynamy tradycyjnie ! A więc - wszystko to, co mieliśmy i co zostało wymienione poniżej, wpisane przy kolejnych numerach Gazety - mamy !
Ponadto mamy także :
sześć do ośmiu prawdziwych, żywych wiewiórek w Parku Miejskim, jako jedynych przedstawicieli większych od szczura, dzikich ssaków;
kilka lisich rodzin bytujących w różnych częściach miasta, w tym m.in. w okolicach bazy Komunikacji Miejskiej przy ul. Cieślaka;
stado wilków w okolicach Szczecinka - reintrodukowanych kilka lat temu;
kiepski, na niskim poziomie, zamierający już na ten rok ruch turystyczny. Jak przedstawia się szczecinecka oferta dla turysty - przypominamy !
pomnik Józefa Piłsudskiego na ulicznym skwerze imieniem generała-kuternogi Sowińskiego. Pomnik odsłonięty został w dniu 15 sierpnia tj. w dniu Wojska Polskiego. O pomniku Piłsudskiego wśród ludności Szczecinka już dziś krążą sympatyczne opowieści np. mówi się : .... pomnik jest pióra artysty Wujka z Koszalina ! Natomiast z okolicznych miejscowości przyjeżdżają mieszkańcy, aby obejrzeć "pomnik Bismarka" czy też jeszcze jakiegoś innego Niemca !
mamy również w Szczecinku, o czym wiadomo od dawna, co najmniej dwie wyższe uczelnie. Czy to prawda ?Obok wizualny felieton na ten temat.

Na dole strony umieszczone są tytułowe PLUSY i MINUSY - niestety nie w pełni uzupełnione.

Pisaliśmy w poprzednim numerze :
(co aktualnie wzbogaciliśmy o liczne źródła za odsyłaczami)

Aktualnie mamy w Szczecinku (mieście i powiecie) :

jednego senatora (SLD) wypisującego peany pochwalne pod adresem niesprawnej Policji, a zwłaszcza jej powiatowego kierownictwa w podziękowaniu za wzrost przestępczości;
jednego starostę z ramienia prawie nie istniejącej partii tzn. Unii Wolności;
od 1 czy też 3 stycznia 2002 r. - czterech burmistrzów, gdyż władze miejskie z braku czy też nadmiaru sukcesów postanowiły pobić rekord Polski w tej kategorii ;
rekordową, nie notowaną w historii miasta i powiatu stopę bezrobocia, chociaż publikowana jest dopiero za kwiecień 2002 r oraz okresy wcześniejsze;
spadek liczby ludności miasta i powiatu od roku 1995 - do liczby mieszkańców w powiecie niższej lub zbliżonej do roku 1939, a więc 63 lata temu ! - chociaż przy nieco innym (jak do 1997) podziale administracyjnym - porównaj z mapą !
spadek wartości produkcji przemysłowej, wkładów oszczędnościowych etc;
zastój w budownictwie, zwłaszcza mieszkaniowym;
negatywne zjawisko społeczne i fizyczno-chemiczne o nazwie FONON, obejmujące całe miasto i powiat, a o którym nie wiedzą odpowiedzialni urzędnicy, ;
oraz sporą liczbę MINUSÓW i nieliczne PLUSY - wyszczególnione niżej !
Ponadto nasza Redakcja ma na głowie świeżo rozpoczęte działanie inwestycyjne (trzeba będzie coś robić, jeśli władze miejskie skażą na banicję) a mianowicie budowę pływalni, bardzo zbliżonej rozmiarami i wyglądem do nowootwartej, szczecineckiej. Niestety, na terenie zagrożonym wstrząsami tektonicznymi o sile do 6 stopni w skali Richtera w amerykańskiej Kalifornii, za horrendalną kwotę około 3 milionów dolarów ! (obiecują nam, a my Wam, że za dwa miesiące będzie można obejrzeć reportaż z budowy !)
W naszym drugim numerze, stwierdziliśmy :

Aktualnie mamy w Szczecinku (mieście i powiecie) :

wszystko to, co mieliśmy i co zostało wymienione powyżej - mamy !
Ponadto mamy aktualnie dodatkowo :
nazwiennika organizującego walki kogutów, o którym wiemy od niedawna - czyli cykl programów w TVP o nazwie PLUS-MINUS z bardzo wymownym panem prezenterem. Niestety istotą walk kogutów jest to, że zwykle jeden z nich ginie lub po odniesieniu ciężkich ran trafia do garnka. Tak też stało się ostatnio, co na wiele dni zapewniło oglądalność i poczytność organizatorom tych walk. Kogut nosił nazwę - Stocznia Szczecińska ! Wygląda na to, że w tym nienormalnym systemie pojęcie "współpraca" nie istnieje, podobnie jak to, że system ten jest również reglamentacyjny !
kandydata SLD w wyborach samorządowych na burmistrza Szczecinka w osobie Wawrzyńca Romackiego, który przekonał nas, że od radnych należy wymagać. Ile miesięcznie panie Romacki ? ;
program wyborczy SLD z propozycją budowy w Szczecinku piramidy. Każda władza uwielbia budować pomniki swojej wielkości - tylko czy naprawdę jest to potrzebne ?
dwukrotnie nagrodzonego z tej samej okazji super-glinę, czyli mł. insp. Henryka Wiecha - tylko za co ?
kawałek skały z prawdziwego Księżyca, warty ponoć od 200 000 do 1 miliona dolarów, obserwatorium astronomiczne - jako kłopotliwą schedę po zmarłym znakomitym krawcu (tak !) i jeszcze lepszym polskim astronomie światowej sławy Adamie GIEDRYSIE. Wkrótce
pogrzeb jedynej ozdobnej i zwyczajnie ładnej, o polskiej ornamentyce elewacji budynku, wykonanej w technice sgrafitto - w Szczecinku - jako dowód głębokiego patriotyzmu i troski władz terenowych o polskość tych ziem;
natomiast Redakcja również ma to co miała, czyli bałagan ! Częściowo wynika to z faktu, że rozbudowujemy całą witrynę, inną przyczyną jest (nie żalimy się ! - wiedzieliśmy z czym zaczynamy), że nie posiadamy własnego sprzętu komputerowego i oprogramowania), stąd np. chwilowa niemożność opublikowania materiałów w działach Urbanistyka, Park Miejski, Zniszczenia, Straty, Statystyki - czyjś wakacyjny urlop uniemożliwia korzystanie z komputera, w którym zgromadzono bardzo wiele pracochłonnej grafiki. Na pewno nie jest też usprawiedliwieniem fakt, że Gazetę robimy w całości w czynie społecznym, bywa, że odpłacając pracą za przysługę.
Mamy zamiar, aby do końca wakacji usunąć wszystkie braki, jak choćby nie funkcjonujące odsyłacze w PLUSACH i MINUSACH.
Ponadto mamy problem ze sformułowaniem podstawowych cech "Człowieka ZET" czyli takiego, który żyje za kilka złotych polskich dziennie. Ustaliliśmy np. odporność Człowieka - ZET na inflację do 30-40% itd., ale ciągle nie jesteśmy w stanie określić wszystkich podstawowych !
Słowo PRZEPRASZAMY skierowane do Szanownych Internautów niestety wszystkiego nie załatwi. Ale co możemy jeszcze zrobić ?

Redakcja
19 sierpnia 2002 r. -
Niewiele możemy do powyższego dodać - tyle, że jesteśmy coraz bliżej upragnionego finału porządkowania naszej i Waszej Gazety oraz że staramy się, aby kolejne wydania ukazywały się nie później niż 15-go każdego miesiąca. Redakcja
P L U S Y

Pozytywem wydaje się być fakt pobudowania części traktów komunikacyjnych od centrum miasta (od pubu "Mezzo") w stronę znacznie większego, drugiego szczecineckiego jeziora Wielimie, które jest absolutnie nieznane większości mieszkańców Szczecinka.
Niestety, ciąg ten nie jest dokończony, kończy się w okolicach dworca PKS. Redakcja uważa, że działalność inwestycyjna w tym kierunku powinna być kontynuowana.


Zakończono budowę pływalni miejskiej. Oceniamy ten fakt pozytywnie.