PARK MIEJSKI
Na pozór rajski obrazek ze szczecineckiego Parku - ale nie wszystko tak wygląda !

Niniejszym rozpoczynamy działalność nowego, ale chyba dla wszystkich mieszkańców nieobojętnego Działu naszej Gazety - PARK MIEJSKI.
Na razie jest obecna tylko ta strona - w najbliższych dniach będziemy wzbogacali ten dział o kolejne, zapowiedziane w menu części.

Jak można spostrzec - publikować będziemy również na temat jeziora (właściwie jezior - zamierzamy pisać nie tylko o Trzesiecku ale również o jez. Wielim), które graniczy z Parkiem Miejskim i jest jego nieodłączną częścią.

Zapowiadamy także szereg publikacji na temat powstania Parku, jego budowli oraz projektów z Parkiem związanych w przeszłości.

Nieodłącznym prawem obywatela w demokratycznym państwie (a podobno w takim żyjemy ) jest prawo współdecydowania o wszystkim, co obywatela dotyczy - więc także i o Parku!
Musimy więc poinformować, że od prawie roku konstruowany jest Społeczny Plan Obchodów 700-lecia Szczecinka oraz, że w ramach tego planu zaczyna funkcjonować zadanie o nazwie "Nasze miasto", a więc także nasz Park. Rzecz w tym, aby dzięki dzieciom i młodzieży zebrać oczekiwania mieszkańców dotyczące wyglądu i funkcjonowania miasta a więc czegoś, co urbaniści nazywają planem zagospodarowania przestrzennego, także dotyczące Parku.


Mamy sporo negatywnych uwag na temat zarządzania Parkiem Miejskim. Będziemy na ten temat pisali w dziale Interwencje, gdzie poruszać będziemy również sprawy zieleni miejskiej.
REDAKCJA
30 listopada 2002 r.adres poczty elektronicznej Redakcji szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl