PARK MIEJSKI
Nasz Park

Przygotowujemy ten program. Zbieramy informacje o oczekiwaniach i potrzebach, które Park Miejski powinien zaspokoić.
Ponadto poszerzamy swoją wiedzę o terenach parkowych, normach tych terenów dotyczących, zasadach projektowania, funkcjonalności, roślinności.
Namawiamy do współpracy z nami znanych konsultantów.
Mimo to nie należy oczekiwać opublikowania całości programu wcześniej niz w marcu, kwietniu 2003 roku !

Zapraszamy !
REDAKCJA

Prosimy o zgłaszanie do nas swoich postulatów i oczekiwań. Proponujemy wymianę opinii z innymi ośrodkami parkowymi, ogrodami botanicznymi etc. Proponujemy także pomoc przy publikacji, upowszechnianiu problemów i wiedzy na ten temat.
REDAKCJA
30 listopada 2002 r.

adres poczty elektronicznej Redakcji szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl