PARK MIEJSKI
Przeszłość
Na pozór rajski obrazek ze szczecineckiego Parku - ale nie wszystko tak wygląda !

Historia Parku Miejskiego w Szczecinku jest stosunkowo krótka i liczy około 100 lat.
Park Miejski powstał w przeważającej części na terenach dna jeziora Trzesiecko. Zasadnicze jego części, to znaczy alejki, rabaty, ogrody powstały w latach pomiędzy pierwszą a druga wojną światową. Park tworzył, projektował przez długie lata pewien człowiek, o którym napiszemy przy następnej okazji. Z powodu swojej pasji doczekał się w Neustettin charakterystycznego przezwiska.

Po II wojnie światowej Parkiem Miejskim zarządzało Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej. W latach sześćdziesiatych - siedemdziesiątych Park Miejski dzięki wieloletniej pracy również pasjonata, kierownika ekipy MPGK, Pana KARAMUCKIEGO, męża powszechnie znanej w Szczecinku polonistki, był nadzwyczaj okazały. Pan KARAMUCKI utrzymał wysoki przedwojenny poziom Parku, a pod koniec lat sześćdziesiątych wprowadził wiele interesujących innowacji (kwiatony, gazony, etc.). W tym czasie Park Miejski w Szczecinku był prawie niedościgłym wzorcem, prześcigającym doskonale urządzony, zagospodarowany park w niedalekim Połczynie Zdroju.

Od kilku lat Parkiem Miejskim zarządza inne przedsiębiorstwo. Park niestety podupadł, w czym - zastrzeżenie Redakcji - nie upatrujemy winy tegoż przedsiębiorstwa, ile władz miejskich.

W samorządowej kampanii wyborczej jedno ugrupowanie - Szczecinecka Wspólnota Samorządowa wspominało w swoim programie wyborczym, że zamierza dokonać modernizacji Parku Miejskiego. Niestety, mamy BARDZO ZŁE doświadczenia z dotychczasowych dokonań dotychczasowej ekipy. Uważamy, że powinien zostać ogłoszony ów program, że mieszkańcy powinni wiedzieć na czym ta modernizacja ma polegać.

Nasi "przodkowie" wykonali wiele podstawowej roboty przy urządzaniu Parku. Miasto po II wojnie światowej prawie dwukrotnie zwiększyło liczbę mieszkańców, a mimo to nie było w stanie w latach 80-90 i późniejszych utrzymać w dotychczasowym stanie obszaru Parku.

Dla uatrakcyjnienia Parku zaprojektowano w przeszłości i wykonano kilka charakterystycznych budowli. Kilka z nich wymieniono w tabeli poniżej, chociaż nie do wszystkich aktualnie funkcjonują odsyłacze oraz jest opublikowana dokumentacja historyczna. Niektóre z tych budowli zrealizowano inaczej niż zakładał pierwotny projekt.

Lp Nazwa, określenie obiektu Odsyłacz (link) do dokumentacji
1. Muszla koncertowa (d. Mozarthalle)
2. Podświetlana fontanna przy Mozarthalle (muszli koncertowej)
3. Wieża widokowa (d. Bismarckturm)
4. Promenada Warcisława (d. Vartislaw - Promenade)
5. Kapielisko Miejskie nad jez. Trzesiecko
6.

Sukcesywnie będziemy wzbogacali tą listę o kolejne obiekty i plany. Na razie - prosimy o zapoznanie się z dotychczas poznanymi, zwłaszcza, że niewiele o nich do tej pory pisano. Ponadto uważamy, że do niektórych pomysłów sprzed lat warto powrócić !
Zapraszamy !

Mamy sporo negatywnych uwag na temat zarządzania Parkiem Miejskim. Będziemy na ten temat pisali w dziale Interwencje, gdzie poruszać będziemy również sprawy zieleni miejskiej.
REDAKCJA
30 listopada 2002 r.

Aktualizowano : 30 marca 2008 r.

adres poczty elektronicznej Redakcji szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl