Nowości !

Witryna monograficzna ulicy Mierosławskiego została utworzona w dniu 10 stycznia 2005 roku -
tu wszystko jest nowością !


10). 27 lutego 2005 r. - FOTOGALERIA - to najważniejsze, co ukazuje się z końcem miesiąca lutego 2005 r. Na razie są w niej tylko dwie fotografie, ale jakie ! Lotnicze, aerofotgrametryczne ! Dzięki Wam Lotnicy !
Ponadto - (a może to jest najważniejsze ?!) powstało logo (znak graficzny) naszej ulicy ! Odwrócona "jedynka" - tak właśnie wygląda nasza ulica z powietrza z wysokości około 1 000 metrów. Zobaczcie sami !
Logo ulicy (odwrócona niebieska JEDYNKA) jest własnością mieszkańców ulicy - oświadczył twórca logo, czyli autor monografii oraz strony WWW - Marek W. Piłat.
Niebawem to logo znajdzie się na każdej ze stron monografii, a wiosną może na jakichś czapkach, szalikach, skarpetkach ......
Zachęcam do ręcznych haftów (wzory niebawem) i prac na drutach ! Może ktoś z "mierosławszczaków" na tym zarobi trochę grosza !

Poza tym jedna z fotografii jest także planem ulicy - gdyż ten z "Planów" w menu w dalszym ciągu nie działa (tzn. działa jako pomoc dydaktyczna - reszta i tak jest publiczną tajemnicą !).

W poniedziałek (28.02.2005 r.) złożony zostanie w Urzędzie Miasta wniosek dot. poprawek w planie zagospodarowania przestrzennego ulicy. Przewiduje on usytuowanie na placyku "transformatorowym" pomnika (monumentu) lotników oraz zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Mierosławskiego nr 15, która od zarania jest źle, niebezpiecznie zaprojektowana (rozdwaja ciąg ulicy Koszalińskiej. Projekt dla "główki odwróconej jedynki" przewiduje pozbycie się jezdni w tej części i wykorzystanie jej na teren zieleni lub pod parterową zabudowę usługowo - handlową.


9). MENU - zmienione, poprawione w całej witrynie, ale dolna część nie funkcjonuje - nie zdążyłem skończyć nowych stron ! ! Dalsze poprawki przy PLANIE ulicy. (31-01-2005 r.)

8). PLANY (27-01-2005 r.) ....Spełzły na niczym. Błąd w skrypcie uniemożliwia jego poprawne działanie. Poprawiam dalej !

7). Poprawiłem w PROLOG-u liczbę leszczyn tureckich z 5-ciu na 6. (25-01-2005 r.)

6). W PLANACH - z konieczności, po obfitych opadach śniegu zainstalowałem Plan naszej ulicy "w śniegu". Pewnie do jutra coś odśnieżą !

5). W PLANACh - poprawiłem (23.01.2005 r.) funkcjonowanie skryptu. Uwaga ! Plan nie zapewnia właściwej orientacji - aktualnie pozwala tylko zorientować się jak będzie dwukierunkowo działał. Usterki będą usunięte do 30.01.2005 r.

4). PLANY - w dniu 19 stycznia 2005 r. dodano Plan ulicy Mierosławskiego wg stanu z początku 2005 r. Plan nie funkcjonuje prawidłowo - błędy programu są usuwane. Proszę o informowanie o usterkach Planu dotyczących błędnego usytuowania obiektów lub też błędnych naniesień, nazw zwyczajowych etc.

3). DZIEJE od 1945 roku - Dodany fragment o przenośniku zgrzebłowym trocin w tartaku oraz o trocinach i ich wykorzystaniu w Szczecinku. (12-01-2005 r.)

2.) Poprawiłem w PROLOG-u liczbę latarni ulicznych z 5-ciu na 7. (12-01-2005 r.)

1). W pierwszym wierszu PROLOG-u dodałem słowo "mieszkającym" (12-01-2005 r.);

Marek W. Piłat

zam. Mierosławskiego nr 11; mieszkania: nr 1 oraz nr 3


Data publikacji : 10, 12.01.2005 r. Aktualizowano : 27.02.2005 r.
Powrót do strony tytułowej "PLUS-MINUS" adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl