Imprezy związane z ulicą Mierosławskiego

Wiadomo, że planowana jest co najmniej jedna impreza dla wszystkich byłych i obecnych mieszkańców ulicy Mierosławskiego.
Plan przewiduje dwudniową zabawę w czasie jednego z letnich weekendów 2005 roku. Na ten okres powinien być zamknięty kołowy ruch uliczny, co komplikuje możliwość zorganizowania spotkania.
W toku imprezy przewiduje się pokazy slajdów i filmów na telebimie oraz występy zespołów artystycznych.

Planuje się zaproszenie i krótkotrwały pobyt Niemców związanych z d. Luisenstrasse (o ile uda się ustalić ich adresy do tego czasu, dotrzeć do nich i zaprosić).
Na spotkanie pragniemy uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.
Strona w toku zbierania dokumentacji i opracowywania !

Przepraszam !

Marek W. Piłat

zam. Mierosławskiego nr 11; mieszkania: nr 1 oraz nr 3
Data publikacji : 10.01.2005 r.
Powrót do strony tytułowej "PLUS-MINUS" adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl