Douglas - Hardie, Jerzy

Hardie - Douglas, Jerzy
(poprawnie)

Urodzony 1-go lutego 1951 roku (1.02.1951 r.) w Łodzi. Znak zodiaku - "Wodnik".
Narodowość - polska (z pewną domieszką krwi szkockiej - jak sam stwierdza.)
Pochodzenie inteligenckie.
Wzrost - 180 cm.
Lekarz medycyny, chirurg. Działacz polityczny i społeczny.


1951 - 1970
Ukończona Szkoła Podstawowa nr 92 w Łodzi - do roku 1964, następnie absolwent XXIV LO w Łodzi w roku 1968.
W okresie szkoły średniej skierowany na Lotnicze Przysposobienie Wojskowe III stopnia, gdzie uzyskał uprawnienia sportowego pilota szybowcowego kategorii "C".

Po nieudanej próbie dostania się na studia medyczne bezpośrednio po maturze - w latach 1968/69 odbywał wojskową służbę zastępczą jako sanitariusz Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. Podjęta w 1969 roku ponowna próba dostania się na studia medyczne ponownie zakończyła się fiaskiem, w związku z czym podjął pracę jako pielęgniarz Międzyzakładowej Przychodni Przemysłowej w Zgierzu w Poradni Chirurgicznej, gdzie pracował na przełomie lat 1969/70.

Kolumna
na
fotografie
1970 - 1976
W latach 1970-1972 student Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Lekarskim. Następnie kontynuował studia w latach 1972-1976 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, które ukończył uzyskując dyplom lekarza medycyny.

W końcowym okresie studiów zawarł związek małżeński z Małgorzatą (de domo ?), bakteriologiem.

1976 - 1981
Po studiach skierowany do odbycia stażu lekarskiego i podjęcia dalszej pracy zawodowej w Szczecinku w Szpitalu Powiatowym.
W Szczecinku osiadł na stałe wraz z małżonką Małgorzatą z dniem (?) po uzyskaniu mieszkania.

W latach 1976-1980 pełnił funkcję młodszego asystenta Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Szczecinku. W tymże 1980 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej a także awansował na stanowisko starszego asystenta Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Szczecinku , które zajmował do roku 1985.

W latach 1980 - 1981 działał w strukturach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność "w Szczecinku; uczestniczył w pracach Komisji Zakładowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku. Po ogłoszeniu stanu wojennego na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w dniu 13 grudnia 1981 r. nie był internowany ani aresztowany.

1982 - 1990
W roku 1982 przyszedł w Łodzi na świat syn Jerzego i Małgorzaty Hardie - Douglas - Jakub.
W roku 1985 powołany na stanowisko kierownika Pogotowia Ratunkowego w Szczecinku, które pełnił do 1992 r.
W roku 1985 uzyskał także II stopień specjalizacji w chirurgii ogólnej.

Od roku 1989 powraca do uprawiania polityki i wchodzi w skład Komitetu Obywatelskiego.
W roku 1990 jest kandydatem Unii Demokratycznej na posła do Sejmu RP, ale nie zostaje wybrany posłem.
W latach 1990 - 1991(?) jest też społecznym v-ce Burmistrzem Szczecinka (stanowisko piastowane społecznie - non profit).

Od 1990 r. jest prezesem STO (Społeczne Towarzystwo Oświatowe) - Samodzielne Koło nr 47 w Szczecinku , prowadzącego Szkołę Podstawową, a następnie Zespół Szkół Społecznych w Szczecinku przy ulicy Słowiańskiej.
Od ostatniego Zjazdu Krajowego STO - członek władz krajowych STO a także sekretarz generalny STO w Polsce.
1991 - 2005
W latach 1992 - 2002 - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Szczecinku, skąd odchodzi po konflikcie z aktualnym kierownictwem szpitala. Jego przyjaciele i zwolennicy organizują akcję protestacyjną z żądaniem przywrócenia go do pracy. Akcja nie przybiera wielkich rozmiarów mimo licznych plakatów i informacji.

W roku 1994 ze związku z Izabellą Leniec - lekarzem - internistą przychodzi na świat syn Andrzej, zaś małżeństwo z Małgorzatą Hardie-Douglas zostaje rozwiązane.

W 1995 roku uzyskuje II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie.

W tym czasie również powołany na biegłego lekarza sądowego z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie.
Dodatkowo pracuje jako lekarz więziennej służby zdrowia w Zakładzie Karnym w Szczecinku. Prowadzi także prywatną praktykę lekarską.

W roku 2001 ponownie kandyduje w wyborach do Sejmu RP z ramienia Platformy Obywatelskiej - bez rezultatu.
Kandydat na Burmistrza miasta Szczecinek w jesiennych wyborach 2002 - przegrywa w II turze.

W roku 2003 podejmuje współpracę kontraktową z Niezależnym Zespołem Opieki Zdrowotnej "Podimed" w Szczecinku oraz Wojewódzką Spółdzielnią Pracy Lekarzy w przychodni w Szczecinku.

W listopadzie 2005 roku nazwisko Jerzy Hardie-Douglas pojawiło się w wykazach internetowej tzw. "Czarnej Listy Lekarzy" . jako osoby odpowiedzialnej za żle przeprowadzony zabieg chirurgiczny. Nadawca wpisu do "Czarnej Listy Lekarzy" nie podał swojego nazwiska ani danych kontaktowych.


W grudniu 2005 Jerzy Hardie-Douglas kandyduje na burmistrza m. Szczecinek i przechodzi jako jeden z dwóch kandydatów do II tury wyborów.
2006 - 20..
W Nowy Rok, 1 stycznia 2006 - wygrywa w II turze wyborów na burmistrza Szczecinka z kontrkandydatem - Jackiem Piotrowskim uzyskując 4.455 głosów. Rywal Piotrowski uzyskał 4.272 głosy.

Jerzy Hardie - Douglas został zaprzysiężony jako Burmistrz miasta Szczecinka w dniu 16 stycznia 2006 roku.

Informacje dodatkowe
Informacje
ogólne

Jerzy Hardie - Douglas jest autorem licznych artykułów w szczecineckiej prasie, a zwłaszcza w "szczecineckim dwutygodniku "Temat"" (wykaz publikacji w prezentacji poniżej), a także był i jest gorącym zwolennikiem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wielokrotnie przed tzw. referendum prounijnym w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku wypowiadał się publicznie na temat korzyści dla Polski i społeczeństwa ze wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Zwolennik szybkiej prywatyzacji, zwłaszcza uspołecznionej służby zdrowia. Po częściowym sprywatyzowaniu działalności szczecineckiej służby zdrowia wiele pielegniarek miało do niego pretensje o to, że wbrew wspieranym przez niego obietnicom nie uzyskały zleceń prowadząc działalność gospodarczą, co wiele z nich przypłaciło wielkim obniżeniem poziomu życia oraz zadłużeniem.

Prezes Stowarzyszenia "Onkologia Szczecinecka", które powstało z jego inicjatywy pod koniec lat 90-tych XX wieku.
Przez 7 lat organizował krajowe imprezy naukowo-szkoleniowe z chirurgii onkologicznej - "Szczecineckie Dni Onkologiczne", które odbywały się w Starym Drawsku k/Czaplinka w ośrodku "Aquarius", będąc jednocześnie ich kierownikiem naukowym.

Jako działacz Platformy Obywatelskiej był miejscowym inicjatorem i organizatorem akcji zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą PO zmierzającą do ograniczenia liczby posłów. Powodzenie tej inicjatywy zwiększyłoby obowiązkową cesję praw obywatela na posłów, zmniejszając w ten sposób aktualną szczątkową demokrację. Jednocześnie jako szef PO sponsorował w dwutygodniku "Temat" obszerny artykuł o inicjatywach obywatelskich w Szczecinku, w tym m.in. o stworzonych w Szczecinku i Barwicach teoretycznych podstawach polskiej teledemokracji, jako jedynego możliwego kierunku rozwoju demokracji - sprzecznego z programem reprezentowanej przez niego partii politycznej.

Nigdy oficjalnie, publicznie nie wypowiedział się na temat ogólnokrajowej i europejskiej katastrofy ekologicznej nazwanej "fonon" mimo, że zjawisko to, jak i jego skutki są mu znane.

Jerzy Hardie - Douglas jest od wielu lat w przyjacielskich stosunkach ze środowiskiem szczecineckich prawników, zwłaszcza z Prokuratury Rejonowej w Szczecinku, która od końca lat 90-tych XX wieku ma w Szczecinku paskudną reputację z powodu prawie całkowitego zaniechania obrony praw człowieka i obywatela (ta paskudna reputacja szczecineckiej prokuratury nie wypływa ze środowisk przestępczych, kryminalnych, ale ze środowiska biednej inteligencji, osób bezrobotnych, emerytów, rencistów, uczniów, studentów). Na jednym ze szczecineckich Balów Prawników (prawdopodobnie 2001 lub 2002 rok) Jerzy Hardie-Douglas wystąpił w chórze męskim wraz z szefem Prokuratury Rejonowej w Szczecinku - Sacherdą oraz jednym ze szczecineckich adwokatów. Jak twierdzą obserwatorzy, śpiewali długo i dobrze ... Przygotowania do występu nie mogły być więc krótkie.
Zresztą związek prokuratora Sacherdy oraz Jerzego Hardie-Dougla jest wieloletni i obserwowany był także w szkołach, przez uczniów, gdzie obaj panowie wspólnie wygłaszali odpłatne pogadanki na temat pracy prokuratury oraz medycyny sądowej.

W roku 2004 wybudował wraz z Izabellą Leniec okazały dom mieszkalny nad jeziorem Trzesiecko w Trzesiece pod Szczecinkiem. Wywołało to rozliczne, negatywne komentarze, które związane były z jego aspiracjami do stanowiska burmistrza Szczecinka, a na to stanowisko z mocy prawa mógł kandydowac jedynie mieszkaniec miasta.
Posiada ponadto mieszkanie w Szczecinku.


W przeszłości intensywnie uprawiał szermierkę (floret oraz szpadę), pływanie, szybownictwo i żeglarstwo.
Obecnie interesuje go głównie gotowanie, lektura książek, film, muzyka oraz żeglarstwo.

Jak się wydaje Redakcji nin. Słownika pod koniec XX wieku Jerzy Hardie - Douglas upamiętnił również swoje związki z miastem Łódź (o której wspomina, że nigdy jej nie lubił) fundując sobie pamiątkową kostkę brukową z nazwiskiem i imieniem w działaniu nazwanym "Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci", ale wiadomość ta nie jest potwierdzona.

Kariera
polityczna

W latach 1980 - 1981 działał w strukturach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność "w Szczecinku; uczestniczył w pracach Komisji Zakładowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku.
Po ogłoszeniu stanu wojennego na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w dniu 13 grudnia 1981 r. nie był internowany ani aresztowany.

W roku 1989 - powrót do uprawiania polityki. Jerzy Hardie - Douglas wchodzi w skład Komitetu Obywatelskiego w Szczecinku.

Dalej jego kariera polityczna przebiega następująco :

Rok 1990 - Unia Demokratyczna - kandydat do Sejmu RP
Lata 1990 - 1998 - Radny Rady Miasta Szczecinek - Szef Szczecineckiego Forum Samorządowego sprawującego władzę w Szczecinku
Lata 1990 - 1991(?) - v-ce Burmistrz (stanowisko piastowane społecznie - non profit)
Członek Ruchu 100 - ( w strukturach AWS).
Od 2002r.- ponownie Radny Rady Miasta Szczecinek - członek Platformy Obywatelskiej
Kandydat do Sejmu RP z ramienia Platformy Obywatelskiej - 2001 r.
Kandydat na Burmistrza m. Szczecinek - jesień 2002 - przegrana w II turze.
Kandydat na Burmistrza m. Szczecinek - zima 2005/2006. W dniu 1 stycznia 2006 - wybrany w II turze wyborów na Burmistrza m. Szczecinka.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej RP.


Opublikowana nota biograficzna Jerzego Hardie - Douglasa jest niepełna i będzie uzupełniana.

Opracowania własne :

Niniejsze opracowanie z dnia 27 czerwca 2006 roku zawiera m.in.:

- odsyłacze do stron internetowych J.Hardie-Douglas
- wykaz publikacji gazetowych J. Hardie-Douglas
- liczne informacje dotychczas nie publikowane
- komentarze autora i redakcji

Sprawozdanie redakcji "Plus-Minus" z II tury wyborów burmistrza Szczecinka w dniu 1 stycznia 2006 roku.
Sprawozdanie redakcji "Plus-Minus" z I tury wyborów burmistrza Szczecinka w dniu 18 grudnia 2005 roku


Inne źródła :

Strona internetowa Jerzego Hardie - Douglasa (www.douglas.net.pl)
Reprodukcja artykułu Rajmunda Wełnica w "Głosie Pomorza" Nr z 15-17.11.2002 r. str. 21
Strona internetowa Urzędu Miasta Szczecinka (www.szczecinek.pl)
Strona internetowa XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łodzi - "Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci"
Strona internetowa "Czarna Lista Lekarzy w latach 2001 - 2005"


Dokumenty :

chwilowo nieudostępnione
chwilowo nieudostępnione


Materiały ikonograficzne, filmy video etc :

chwilowo brak
chwilowo brak
Opublikowano 29 czerwca 2006 r.
Do innych not biograficznych "Słownika".....
Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę A Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę B Osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę C Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę D Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę E Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę F Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę G Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę H Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę I Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę J Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na literę K Osoby z nazwiskami o początkowych literach Ka Osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na Kr Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę L Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę Ł Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę M Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę N Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę O Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę P Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę R Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę S Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na St Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę Sz Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę Ś Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę T Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę U Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę W Osoby, których nazwiska rozpoczynaja się na literę Z Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę Ź Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę Ż
Powrót do "Portalu Szczecineckiego"