Hydro-Avia-
XXX Projekt"
Projekt X
"Hydro-Avia-Park
Projekt XX
"Hydro-Avia-Show"
Projekt XXX
"Hydro-Avia-Port"
Pojęcia podstawowe Projektu Mapa
lokalizacji

Menu podręczne udostępnia całą witrynę. Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.


Lokalizacja "Hydro-Avia-Parku" z powodu założonego sposobu ekspozycji (na wodzie) oraz
rozmiarów eksponatów musi spełnić kilka warunków, a mianowicie :

  dobry dojazd środków transportu z eksponatami w pobliże akwenu;
  rozległy teren nadbrzeżny o powierzchni około 2000 - 2200 m kw. oraz o  wymiarach  min. 40 m (od strony
       akwenu) x 55 m, niezbędny do zimowania eksponatów na lądzie  oraz ew. późniejszego zbudowania hangaru
       a także na budynek z częścią wystawienniczą, biurem, kasą oraz magazynem, ciągi komunikacyjne.
   miejsce na zbudowanie pochylni dla wodnosamolotów;
  zapewniać możliwość bezpiecznego zaparkowania kilku autokarów oraz kilku samochodów osobowych a także
        zawrócenia tych pojazdów na pobliskim terenie;
   odpowiednią strukturę i twardość gruntu nadbrzeżnego i dna akwenu oraz głębokość akwenu od min. 1
        do 2 m;
   dostęp do energii elektrycznej, linii telefonicznej, ew. wody pitnej i kanalizacji

Nie jest konieczne lokalizowanie przyszłościowego hangaru na eksponaty na terenie tej samej działki gruntu, gdyż
znajdujące się na wodzie eksponaty można bez większych kłopotów przeholować w prawie dowolne miejsce na
akwenie, tam wydobyć z wody i przechowywać oraz eksponować przez okres zimy w hangarze.


Korzystnym rozwiązaniem będzie jednak połączenie funkcji "Hydro-Avia-Parku" z funkcjami "Hydro-Avia-Portu", ale
z uwzględnieniem dodatkowych konieczności wynikających z funkcjonowania tego ostatniego (portu), a
mianowicie :

  konieczność dojazdu samochodów ciężarowych i dostawczych do "Hydro-Avia-Portu" z zaopatrzeniem;
  potrzebę umieszczenia na tym lub pobliskim terenie pomieszczeń sezonowo działającego posterunku Straży
      Granicznej i posterunku celnego;
  potrzebę ulokowania w kompleksie "Hydro-Avia-(Parku-Portu) radiostacji lotniczej (bez konieczności budowy
       masztu);
Z podanych wyżej przyczyn oraz biorąc pod aktualne warunki, a także przyszłościową ekspansję miasta Szczecinka
w kierunku jeziora Wielimie można rozważyć dziesięć następujących lokalizacji :


Niżej przedstawione są propozycje lokalizacji "Hydro-Avia-Parku" i "Hydro-Avia-Portu" w Szczecinku. Każda z tych propozycji
jest omówiona obszernie na odrębnej stronie WWW, a większość jest również przedstawiona na fotografiach.  Odsyłacze do tych
stron są  zaznaczone poniżej opisu lokalizacji i dodatkowo oznaczone strzałką. Fotografie są również dostępne  w dużych
wymiarach - wystarczy kliknąć na wskazany odsyłacz  !A. Lokalizacje nad jeziorem Wielimie :

1). w pobliżu ujścia rzeczki Niezdobna do jez. Wielimie w przedłużeniu ulicy Kaszubskiej;

2). na wschodnim brzegu jeziora Wielimie w pobliżu stanicy rybackiej w przedłużeniu ul. Rybackiej;


B. Lokalizacje nad jeziorem Trzesiecko :

1). na północ od Świątek, w miejscu, gdzie z linią brzegową jeziora zbiega się południowo-wschodnia granica Lasu
      Klasztornego, na obszarze nie będącym użytkiem rolnym, a usytuowanym na mapie" Plan miasta Szczecinka"
      wydanym przez Wydawnictwo BiK 2000 w pobliżu miejsca oznaczonego znakiem "Plaże i kąpieliska niestrzeżone".
      Foto

2). w pobliżu Świątek, przed Wzgórzem Marientron, przy ujściu Lipowego Potoku do jez. Trzesiecko- na mapie " Plan
      miasta Szczecinka" wydanym przez Wydawnictwo BiK 2000 w pobliżu miejsca oznaczonego znakiem "Plaże i
      kąpieliska niestrzeżone".
      Foto

3). na terenie usytuowanym w części parkowej nad jeziorem, w pobliżu ulicy T. Kościuszki, vis a vis ul. Wł. Jagiełly,
      częściowo na terenie zdewastowanego boiska piłkarskiego, oparte o linię brzegową, z zachowaniem istniejącego
      traktu parkowego.
      Foto

4). w pobliżu granicy m.Szczecinka i wsi Trzesieka w zatoce przy drodze nr 172, bezpośrednio przy zjeździe z szosy
      w stronę jeziora, na nieużytku porośniętym wzdłuż szosy pospolitym drzewostanem - na mapie" Plan miasta
      Szczecinka" wydanym przez Wydawnictwo BiK 2000 w pobliżu miejsca oznaczonego znakiem "Plaże i kąpieliska
      niestrzeżone".
      Foto

5). we wsi Trzesieka na terenie zniszczonej i nieużytkowanej przechowalni ogórków i kapusty byłej RSOP
     (zauważalnej jako zniszczone pomosty) na istniejącej tam działce.
      Foto

6). na terenie będącym własnością C.S.I. "Słowianka" i użytkowanym jako ośrodek rekreacyjny dla pracowników
      "Słowianki" - z wykorzystaniem istniejącego budynku położonego u wylotu ul. Głowackiego na Promenadę
      Warcisława - oczywiście w uzgodnieniu z S.I. "Słowianka".

7). w zatoce pomiędzy Wyspą Łabędzia  a Restauracją Jolka (u wylotu ul. Jeziornej do ul.Ordona) w oparciu o istniejące
      zaplecze lądowe Restauracji "Jolka" oraz sąsiedniego ośrodka kulturystycznego lub z wykorzystaniem terenu
      Wyspy Łabędzia  na bazę lądową - w uzgodnieniu z właścicielami ośrodków - tylko do funkcji "Hydro-Avia-
    Parku"
.

8). na półwyspie, będącym (?) własnością "Kronospan" Sp. z o.o., na zapleczu Stadionu Miejskiego przy ul. Adama
      Mickiewicza, na północ od istniejącego nawodnego hangaru na motorówkę policyjną;
      Foto

 Propozycje lokalizacji uwidocznione są również na specjalnie przygotowanym planie miasta
  Szczecinka i okolic, do której skieruje zamieszczony odsyłacz. 
MapaW opinii autora i inicjatora Projektu, znającego trochę problem przemieszczania wielkogabarytowych eksponatów tego
rodzaju oraz ich wodowania najbardziej odpowiednimi lokalizacjami są lokalizacje :

LOKALIZACJA B4 - w pobliżu granicy m.Szczecinka i wsi Trzesieka w zatoce przy drodze nr 172, bezpośrednio przy
zjeździe z szosy w stronę jeziora, na nieużytku porośniętym wzdłuż szosy pospolitym drzewostanem - jako jedyna
dająca gwarancję zwodowania eksponatów.

LOKALIZACJA B8 - na półwyspie, będącym własnością "Kronospan" Sp. z o.o., na zapleczu Stadionu Miejskiego przy ul.
Adama Mickiewicza, na północ od istniejącego nawodnego hangaru na motorówkę policyjną - ze względu na
powierzchnię, usytuowanie i ukształtowanie terenu.

 
"Hydro-Avia-Projekt XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Projekt XX"Hydro-Avia-Port" |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
| Linki |