English version .
Ta strona jest bardzo "wysoka" !!!
Ameryka ma w Polsce wielu przyjaciół. Polska ma także przyjaciół w Ameryce ! Nie można budować przyjaźni na kłamstwie, legendzie , propagandzie ...

Ta publikacja dla wielu Polaków jest ogromnym rozczarowaniem i końcem legendy o wielkiej amerykańskiej pomocy dla Polski w okresie II Wojny Światowej od stycznia 1941 roku oraz powodem, by po kilkudziesięciu latach przeprosić i podziękować obywatelom Wielkiej Brytanii !

Ta strona jest w pełni aktywna (manewrowanie myszką, klikanie) - nieaktywne są jedynie boczne marginesy, co okazało się niezbędne !

Strony WWW dostępne poprzez menu powyżej to wybrane informacje, częściowo przetłumaczone na język polski, które pozwalają zorientować się w hierarchii i układzie materiału podstawowego. Wśród dokumentów jest też tekst "Lend Lease Act" wraz z moim bardzo niedoskonałym tłumaczeniem . Dodam tylko, że w udostępnianych on-line bibliotekach i archiwach w USA ( Biblioteka White House, Biblioteka Kongresu, National Archives, biblioteki prezydentów USA) nie odnalazłem tekstu tej ustawy, jedynie publikowana jest reprodukcja pierwszej strony, (oznaczona symbolem H.R. 1776 - House of Representatives) .


Jako osoba mocno związana z lotnictwem czułem się zobowiązany wyjaśnić sprawy pomocy Stanów Zjednoczonych dla Polski, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Nasi lotnicy latali przecież na amerykańskich "Liberatorach", "Mustangach" !
Niżej reprodukcja jedynego w tej sprawie dokumentu wraz z możliwością zapoznania się z reprodukcją dokumentu żródłowego (na stronie oznaczonej odręcznie ołówkiem jako strona 24). Wniosek jest oczywisty : nasi latali na samolotach brytyjskich produkcji amerykańskiej !

Krytyczne spojrzenie na amerykański Lend-Lease dla Polski w ogóle oraz niektóre pozycje amerykańskich dostaw zawiera strona "Komentarze" a dostępna pod nin. przyciskiem .

Wiele odpowiedzi na temat amerykańskiego "Lend-Lease Act" m.in. na pytanie : jak doszło do powstania "Lend-Lease Act" znajdą Szanowni Internauci w powiązanej publikacji, gdzie przywołane liczne cytaty z Winstona S. Churchill'a - premiera Rządu Jego Królewskiej Mości (Wielkiej Brytanii) w okresie od maja 1940 do maja 1945 roku, laureata Literackiej Nagrody Nobla z 1953 roku, pozwolą zorientować się w problemie.
Wspomniana publikacja o Lend-Lease i jego genezie jest dostępna po kliknięciu na umieszczony obok odsyłacz z napisem "Zobacz" .

W efekcie opublikowanego przeze mnie "Zestawienia" pojawiła się również konieczność uporządkowania informacji związanych ze zrzutami broni i wyposażenia dla Armii Krajowej (w tym pasów ze złotymi monetami), a zwłaszcza ze zrzutami dla Powstania Warszawskiego. Kto za to, za materiał wojenny zrzucony z samolotów na terytorium Polski zapłacił ?
Problemy te omówione będą na stronie "Zrzuty dla Polski", która teraz, na początku lutego 2010 roku jest już wypełniona wieloma konkretnymi informacjami (choć to jeszcze nie koniec !). .


Na temat pomocy udzielonej Polsce w okresie II Wojny Światowej wypowiadali się liczni mężowie stanu, politycy, duchowieństwo, ludzie nauki, literaci, artyści ...
Kolekcję wypowiedzi (dopiero początek !) na temat rzeczonej pomocy USA dla Polski znajdziecie Państwo na połączonej stronie, która dostępna jest po kliknięciu na umieszczony obok odsyłacz z napisem "Zobacz"

W miarę możliwości przedstawione będą również opinie Brytyjczyków o pomocy udzielonej przez nich Polsce w okresie II wojny światowej, a zwłaszcza o materiale wojennym otrzymanym z lend-leasu z USA i przekazanym Polsce. Z fragmentami wypowiedzi Brytyjczyków na ten temat można się zapoznać na stronie dostępnej przez odsyłacz "Zobacz"

Publikacja umożliwia dostęp do całości zestawień dostaw amerykańskich dla wszystkich krajów - beneficjentów tej pomocy. Ma to kapitalne znaczenie także dla rzetelnej oceny np. działalności Armii Czerwonej na terenie Polski ze względu na możliwość oceny, co było materiałem wojennym, co służyło do prowadzenia wojny, a zatem co podlegało konfiskacie i było prawnie pozyskaną zdobyczą wojenną.
Krótko mówiąc, jeśli Amerykanie dostarczali jakiś przedmiot, produkt w ramach Lend-Leasu, to mógł być to tylko materiał do prowadzenia wojny ! Jeśli taki lub podobny produkt był konfiskowany np. przez Armię Czerwoną, to przypuszczać można iż działo się to zgodnie z prawem. Pozwala to na dosyć obiektywną ocenę działalności armii alianckich w czasie wojny i krótko po niej.

Po rozpoczęciu prac nad publikacją okazało się, że istnieje obszar niewiedzy dotyczący rozmiaru pomocy udzielonej Polsce przez Republikę Francuską po kapitulacji Polski do upadku, kapitulacji Francji w 1940 roku. Prace nad tą częścią publikacji dopiero się rozpoczęły i obejmują okres od 1 września 1939 r., ale już dzisiaj można zasadnie przypuszczać iż francuska pomoc wojenna swoimi rozmiarami od września 1939 roku znacznie przewyższała pomoc USA !
Autor zaprasza do współpracy nad tym tematem !
Dodatkowe, umieszczone poniżej menu umożliwia dostęp do stron WWW powstającego, tematycznego portalu.

Informacja ! Stan na dzień 20 listopada 2009 roku - przybyły spore fragmenty dot. finansowej pomocy wojennej Imperium Brytyjskiego dla Polski (m.in. reprodukcje umowy wojennej) oraz bardzo wiele pozycji uzbrojenia i wyposażenia dostarczonego przez Brytyjczyków dla Armii na Zachodzie oraz zrzuconego do Kraju. Ponadto przybyły nowe rodziały w menu amerykańskiego Lend-Lease'u, a mianowicie "Konfrontacje" poprzez porównanie zapisów dokumentacyjnych zgromadzonych w : Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego, archiwach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czasu PRL-u oraz dokumentów brytyjskich. W pierwszej konfrontacji na razie tylko zapowiedź opublikowania ustalonych dokumentów z Instytutu w Londynie, natomiast w drugim i trzecim przypadku trwają poszukiwania dokumentów. Przybyły także "Wnioski końcowe" - chwilowo puste.
Dopisywane informacje są łatwo dostępne poprzez ostatnie przypisy (ramka z prawej strony ekranu), gdyż w tej publikacji numeracja przypisów nie jest synchroniczna z kolejnością przypisów.
Po prostu, odnaleziony odpowiedni cytat jest lokowany w odpowiednim miejscu tekstu, więc numery przypisów nie są kolejne.
Strony w opracowaniu ! Przepraszam !


Autor : Marek W. PIŁAT
Szczecinek, wrzesień - grudzień 2006 r.; styczeń - marzec 2007 r.
Aktualizowano : 15 grudnia 2010, luty 2010 r.,listopad 2009 r.;