Zbieg ulic Polnej oraz Kołobrzeskiej
w Szczecinku.

Przykład wadliwego zaprojektowania układu komunikacyjnego miasta.
Jeśli dotkniesz wskaźnikiem myszy fotografię - zobaczysz inną, od strony ul. Kołobrzeskiej w tym samym miejscu.
Zbieg ulic Polnej i Kołobrzeskiej w Szczecinku - przykład wadliwego projektowania układu komunikacyjnego miasta