FONON

Aktualnie wszystkie strony tej witryny sa czynne, jednakże na stronie "Mapy duktów" informacje są szczątkowe, jedynie o zaawansowaniu przygotowań.


Jest to zespół negatywnych zjawisk fizycznych i społecznych o przyjętej przez społeczeństwo nazwie FONON *).
Zjawiska fizyczne, będące podstawą do wywołania zjawisk społecznych zostały sztucznie wywołane około 1992 r. w skali masowej na terenie całego kraju i przetrwały w swoich rozwojowych, negatywnych formach na następne (niestety) dziesięciolecia z powodu tolerowania tych zjawisk przez władze państwowe.

Opisywany tutaj zespół negatywnych zjawisk fizycznych cechuje powstanie i istnienie olbrzymiej ilości duktów fononowych, przenoszących na olbrzymie, trudne do ustalenia przez obywatela odległości rozmów, zachowań, obrazów pozornych, imaginacji - potęgujących istniejący hałas oraz stwarzających kryminogenne sytuacje.
Fonon uniemożliwia w znacznym stopniu wypoczynek, także na terenach parkowych, na łonie natury.
Jest poważną przyczyną napięć i frustracji, zachorowań, także pośrednią przyczyną np. samobójstw.
Wszystko to skutkowało powstaniem zespołu zupełnie nowych sytuacji i zachowań społecznych.


Faktem jest występowanie fononu na terenie całego kraju oraz "skrywanie" przed społeczeństwem przez władze państwowe tego zespołu negatywnych zjawisk fizycznych i społecznych.

Nazwa zjawiska społecznego została przejęta ze zjawiska fizycznego.
Definicja podana wyżej nie jest definicją pełną i jak należy przypuszczać - będzie wielokrotnie poprawiana i uzupełniana.

W okresie roku w tej witrynie uzyskacie Państwo najważniejsze i najświeższe wiadomości o FONON-ie w Polsce i na świecie. I tak opublikowane tutaj zostaną między innymi :

definicje fononu wraz ze ze słowniczkiem pojęć, terminów itd
mapa przestrzenna stałych duktów fononowych na terenie miasta i powiatu Szczecinek
mapa stałych duktów fononowych na terenie Polski
wykaz duktów i miejsc stanowiących zagrożenie dla życia ludzi
informacje i pytania
opisy metod zwalczania zjawisk fononowych
*). Kolejne rządy RP były tak "biedne", że nie były w stanie zaproponować własnej terminologii dla FONON-u