Skład Ekipy XI - ekipa operacyjna "Smallpox" - INFORMACJE :
1. kapitan KONTRYM Bolesław pseudonim "Żmudzin"
Oficer, następnie dowódca tzw. III Odcinka organizacji dywersyjno-wywiadowczej "Wachlarz" - wydzielonej z ZWZ-AK autonomicznej struktury, która działała na terenach na wschód od linii Wisły aż na tereny ZSRR i państw nadbałtyckich. Następnie, od marca 1943 roku szef Kedyw-u na Polesiu (Kedyw powstał ze scalenia (22.01.1943 r.) autonomicznych organizacji wywiadowczo-dywersyjnych ZWZ-AK : "Wachlarza", "ZO" czyli "Związku Odwetu" działającego na terenieGeneralnego Gubernatorstwa i terenów wschodnich i przyłączonych do III Rzeszy, Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych "OSA" (akcje dywersyjne na terenach centralnych Niemiec oraz zamachy na osobistości III Rzeszy - posiadała także kryptonimy: "Zagralin", "Kosa")).
Prawdopodobnie latem lub wczesną jesienią 1943 roku kpt. Kontrym odwołany został z Polesia do KG AK. Po powrocie do Warszawy został oddelegowany do Delegatury Rządu na Kraj, gdzie stanął na czele służby śledczej w Głównym Inspektoracie Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Kpt. Kontrym zorganizował "Sztafetę" - "Podkowę" , 40-osobowy oddział dyspozycyjny Delegatury Rządu do likwidacji wszelkiego rodzaju zdrajców jak agenci, konfidenci i donosiciele oraz szmalcownicy, wydający Niemcom Żydów.
"Sztafeta" - "Podkowa" zlikwidowała w warunkach hitlerowskiej okupacji około 15 groźnych konfidentów i donosicieli współpracujących z okupantem, np. Antoni Rozmus, Marian Paprzycki, Bogusław Borys Pilnik, Antonina Narewska, Jefim Pironer oraz funkcjonariusz Sicherheitspolizei, Herbert Wolf (alias Henryk Zawadzki lub Andrzej Paszkowski).
Walczył w Powstaniu Warszawskim na czele kompanii w okolicach Ogrodu Saskiego.*)
Dalsze informacje w opracowaniu.
2. porucznik ECKHARDT Mieczysław pseudonim "Bocian"
Dwa i pół miesiąca po lądowaniu na spadochronie w Kraju został aresztowany w Dawidgródku w dniu 19 listopada 1942 r. Zginął. ***)
Dalsze informacje w opracowaniu.
3. porucznik KOPISTO Wacław pseudonim "Kra"
Oficer organizacji "Wachlarz", gdzie uczestniczył i dowodził w akcji odbicia z więzienia w Pińsku żołnierzy "Wachlarza", następnie szef Kedywu w Inspektoracie Rejonowym AK w Łucku.
Jego podstawowym zadaniem było szkolenie samoobrony akowskiej w Antonówce, Spaszczyźnie, a zwłaszcza w Przebrażu. Jego obowiązkiem było także udzielanie pomocy w formowaniu dużych oddziałów partyzanckich (27. Wołyńska DP AK).
Samoobrona Przebraża broniła się przed UPA z wielką determinacją aż do nadejścia wojsk radzieckich.****)
Dalsze informacje w opracowaniu.
4. porucznik ŁAGODA Hieronim pseudonim "Lak"
Komendant Inspektoratu Rejonowego Łomża Okręgu Białostockiego Armii Krajowej.
Porucznik Hieronim Łagoda pseudonim "Lak" został awansowany w latach 1942-43 do stopnia kapitana. Zdradzony przez zdrajcę, aresztowany wraz z 18 słuchaczami konspiracyjnej szkoły podchorążych, z którymi prowadził zajęcia w m. Kubra w dniu 19 lutego 1944 r., torturowany w siedzibie gestapo w Łomży, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen gdzie zaginął. **)
Dalsze informacje w opracowaniu.
5. porucznik ZUB-ZDANOWICZ Leonard pseudonim "Dor"
Chwilowo brak informacji !
Informacje w opracowaniu.
6. podporucznik FIJAŁKA Michał pseudonimy : "Kawa", "Sokół"
Zastępca komendanta Inspektoratu Rejonowego w Kowlu Okręgu Wołyńskiego AK. Uczestnik akcji odbicia z więzienia w Pińsku żołnierzy "Wachlarza", w której uczestniczył także por. KOPISTO Wacław pseudonim "Kra" .
Na rozkaz komendanta inspektoratu rejonowego wraz z dwoma innymi cichociemnymi (por. Walery Krokay oraz por. Zbigniew Twardy) stworzyli trzy oddziały partyzanckie o nazwach pochodzących od ich pseudonimów ("Sokół", "Siwy", "Trzask"), które zajęły się blokowaniem ruchów UPA w terenie wiejskim na Wołyniu, gdzie 70 % populacji stanowili Ukraińcy. Obecność tych oddziałów partyzanckich stanowiła o życiu lub śmierci ludności polskiej.
Wymienione oddziały partyzanckie w lutym 1944 roku zostały wcielone do pierwszej wielkiej (i najliczniejszej) jednostki AK - 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Por. Fijałka dowodził jednym z batalionów 27 DP AK, biorąc udział w ciężkich walkach przeciw Niemcom wraz z oddziałami Armii Czerwonej w operacji kowelskiej, brał udział w walkach z Niemcami w lasach szackich oraz, po przeprawie dywizji przez rzekę Bug, w akcji "Burza" na Lubelszczyźnie, po których 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK została rozbrojona przez Armię Czerwoną.****)
Odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez gen. Władysława Sikorskiego w dniu 28 sierpnia 1942 r. w Audley End (na reprodukcji).)*****
Dalsze informacje w opracowaniu.

Przypisy :
*) - Tucholski, Jędrzej - "Spadochronowa opowieść" - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1991, wydanie I, ISBN - 83-206-0838-4; ISSN -0239-5983, str. 112-113, 130
**) - tamże, str. 177
***) - tamże, str. 175
****) - tamże, str. str.126 - 127, 130
*****) - tamże, str.79


Opublikowano : 2009-10-14
Aktualizowano : 2009-10-18