700 - LECIE
Wrzesień
2004
Szczecinecki ratusz widziany z ulicy Zamkowej


Niżej przedstawiamy Społeczny Plan Obchodów 700-lecia miasta Szczecinka. Plan ten nie jest kompletny i nie zawiera wszystkich możliwych inicjatyw związanych z rocznicą założenia naszego miasta. Każdy sensowny wniosek zostanie doń wpisany.
Wpisy uzupełniane będą jeden raz w miesiącu.
Redakcja

26 września 2004 r.
19 lipca 2002 r.
29 maja 2002 r.
We wrześniu 2001 w witrynie "Projektu HYDRO-AVIA-XXX" opublikowałem poniższy, kilkakrotnie poprawiany później tekst, opatrzony takim samym jak dziś (obok) elementem graficznym. Dziś pospołu z Redakcją "PLUS-MINUS" przystępujemy do tworzenia i realizowania planu. Marek W. PIŁAT
Za około (było 9 - pozostało 8 ) lat upłynie 700 lat od chwili założenia miasta Szczecinka.  Wydaje  się,  że czas  już zacząć myśleć o tej rocznicy, a przede wszystkiem przygotować plan działania.
Uważam, że obywatele miasta Szczecinka (oraz wszystkie inne osoby) mogliby składać swoje wnioski dot. obchodów 700 rocznicy założenia miasta Szczecinka w tut. Muzeum gionalnym.
Mam nadzieję, że nie zabraknie wśród nich wniosków np. o sporządzenie modeli panoram Szczecinka na przestrzeni dziejów oraz propozycji zaznaczenia na głównych traktach komunikacyjnych miasta przebiegu ulic przed wiekami, usytuowania budowli, mostów etc.
wrzesień 2001 r.
Uwaga ! Tą stropnę zniszczył wirus komputerowy w sierpniu 2008 r., a wersja niniejsza została odtworzona z archiwum i nie zawiera naniesionych w końcu 2007 i w 2008 roku zmian, poza dotyczącymi powołania Teatru Miejskiego i zadania "Niggen Stettin -Adobe Atmosphere". Postaramy się tą stronę zaktualizować, ale generalnie zawiera ona stan na koniec grudnia 2007 roku . Przepraszamy za utrudnienia powstałe nie z naszej winy.
Redakcja
Lp. Data wpisu Zadanie planu (nazwa, treść zadania) Termin wykonania Wykonawca Podwykonawca Współpraca z urzędami, instytucjami Uwagi
1. 2004.09.26 Zadanie : "Powołanie Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia miasta Szczecinka"
2004.10.30
2. 2004.09.26 Zadanie : "Historia miasta Szczecinka"
Przetłumaczenie dzieła Tuempla na język polski, dokonanie korekty tłumaczenia przez historyków, uzupełnienie o wiedzę lat ostatnich, wzbogacenie przypisów i ilustracji a następnie wydanie tej pracy zbiorowej w kilku formach wydawniczych (łącznie z subskrypcją)
2009.09.30
3. 2004.09.26 Zadanie : "Uruchomienie żeglugi pasażerskiej na jez. Wielimie"
Działania organizacyjne zmierzające do uruchomienia okresowej żeglugi statku pasażerskiego po jeziorze Wielimie dla mieszkańców Szczecinka oraz turystów.
2006.06.30
4. 2002.05.29 Zadanie : "Symfonia szczecinecka"
Skomponowanie muzycznego utworu symfonicznego na orkiestrę i głosy solowe uwzględniającego nast. okresy w historii miasta : księstwa zachodnio-pomorskiego, niemiecki, zdobycie Szczecinka przez Armię Czerwoną, okres polski do 2009 roku.
2009.05.29
5. 2007.06.01 Zadanie : "Teatr Miejski"
Powołanie zawodowego Teatru Miejskiego w obsadzie etatowej 4 - 5 artystów (w tym jeden z uprawnieniami reżysera) jako odrębnej instytucji kulturalnej miasta. Posiadanie własnego teatru zawodowego nobilituje miasto stawiając je w grupie kilkudziesięciu ośrodków teatralnych kraju i powoduje napływ nowych grup zawodowych - aktorów i reżyserów - do tej pory w mieście nie istniejących, a mających olbrzymi wpływ społeczny. Teatr nie będzie miał problemów lokalowych, gdyż miasto posiada wiele sal przydatnych do celów teatralnych, w tym nowych, sportowych.
Zadaniem Komitetu jest przekonanie mieszkańców o konieczności powołania Teatru oraz spowodowanie wykonania tego zadania przez burmistrza i radnych z inspiracji mieszkańców.
2009.05.29
6. 2002.05.29 Zadanie : "Uniwersytet "
Powołanie wyższej uczelni humanistycznej - jedynej tego typu placówki naukowo-edukacyjnej w promieniu przeszło 100 km o nast. wydziałach lub kierunkach :
terminologia komputerowa i militarna
ekologia i zwalczanie fononu
biotechnologie
grafika komputerowa
innowacyjność
filozofia
2009.09.30
7. 2002.05.29 Zadanie : "Nasze miasto"
Ustalenie wyobrażeń mieszkańców i osób przyjezdnych o zagospodarowaniu przestrzeni miasta Szczecinka, funkcji i wyglądzie budowanych w przyszłości obiektów i budynków
2003.06.30
2005.12.31
8. 2002.05.29 Zadanie : "Niggen Stettin"
Ustalenie usytuowania oraz zabudowy miasta Niggen Stettin w okresie księstwa zachodniopomorskiego na podstawie zabytków kultury materialnej, ikonografii i pismiennictwa .
2005.06.30
9. 2002.05.29 Zadanie : "Niggen Stettin - makieta"
Zbudowanie makiety miasta Niggen Stettin na podstawie wyników zadania nr 7 tj. ""Niggen Stettin".
Wymiary makiety : ok. 300 cm x 200 cm.
2006.06.30
10. 2002.05.29 Zadanie : "Niggen Stettin -Adobe Atmosphere"
Zbudowanie wirtualnej, internetowej makiety miasta Niggen Stettin na podstawie wyników zadania nr 7 tj. ""Niggen Stettin" przy pomocy oprogramowania firmy ADOBE m.in. "Atmosphere".
Uwaga ! Zadanie jest niewykonalne w technologii Adobe Atmoshere, gdyż firma ta zaniechała w 2007 roku rozwoju tego oprogramowania.
Szukamy innych rozwiązań !
2008.06.30
11. 2002.05.29 Zadanie : "SzkLANka"
Stworzenie międzyszkolnej i międzyuczelnianej, szczecineckiej sieci komputerowej "SzkLANka" do wymiany informacji i współpracy międzyszkolnej, zwłaszcza w zadaniach "Niggen Stettin - Adobe Atmosphere" i podobnych.
2004.06.30
2005.08.31
12. 2002.06.01 Zadanie : "Szczecinek -Adobe Atmosphere"
Zbudowanie wirtualnej, internetowej wizji miasta Szczecinka na podstawie wyników zadania nr 6 tj. "Nasze miasto" przy pomocy oprogramowania firmy ADOBE m.in. "Atmosphere" we współpracy międzyszkolnej i międzyuczelnianej z wykorzystaniem SzkLANki.
2009.06.30
13. 2002.06.01 Zadanie : "Znamienici"
Przeprowadzenie wieloletniego plebiscytu mieszkańców Szczecinka na najbardziej znamienite osobistości naszego miasta przełomu wieków XX-XXI, połączone z popularyzowaniem postaci, zakończone głosowaniem mieszkańców Szczecinka w miesiącach letnich 2010 roku.
Przewidziane uhonorowanie "Znamienitych" pamiątkową tablicą, statuetkami
2010.08.31
14. 2002.06.01 Zadanie : "Sztuka"
Stworzenie otwartej galerii rzeżby w Parku Miejskim lub innym miejscu publicznym gdzie wystawiane będą dzieła sztuki rzeźbiarskiej nie będące pamiątkowymi pomnikami - Szczecinek po dziś dzień nie posiada ani jednego tak eksponowanego dzieła !
2005.06.30